josefinasourense.com

es

 • ga
 • es
Lunes, 21 de Mayo de 2018

 • josefinasourense.com - Foto - 1
 • josefinasourense.com - Foto - 2
 • josefinasourense.com - Foto - 3
 • josefinasourense.com - Foto - 4
 • josefinasourense.com - Foto - 5
 • Josefinas Ourense - Colexio San José, Rúa Progreso 24, Ourense.

  Josefinas Ourense - Colexio San José, Rúa Progreso 24, Ourense.

 • josefinasourense.com - Foto - 7
 • Pedagogía personalizada, centrada en el alumno y comprometida con su desarrollo integral.

  Pedagogía personalizada, centrada en el alumno y comprometida con su desarrollo integral.

 • josefinasourense.com - Foto - 9
 • josefinasourense.com - Foto - 10
 • Actividades Extraescolares: deportes, coro... Servicio de madrugadores con o sin desayuno.

  Actividades Extraescolares: deportes, coro... Servicio de madrugadores con o sin desayuno.

 • Aulas digitalizadas, secciones bilingües y auxiliar de conversación...

  Aulas digitalizadas, secciones bilingües y auxiliar de conversación...

 • María, madre de todos.

  María, madre de todos.


 
Blanco
PortadaseparatorNoticiasseparatorAxudas para a realización de actividades de formación en linguas est...


Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras


Martes, 7 de Marzo de 2017

O DOG do 27 de febreiro publica a “ORDE do 2 de febreiro de 2017, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva”.

OBXECTO DA ORDE

Establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2017.

BENEFICIARIOS

Alumnado de centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2016/17, na Comunidade Autónoma de Galicia e que estea cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato. Os requisitos do alumnado para poder participar nestas actividades están regulados no artigo 3º da orde.

PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS

Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. O prazo remata o 27 de marzo de 2017. A documentación que teñen que presentar os solicitantes está regulada no artigo 6º da orde. Entre outros documentos relacionados, deberán achegar certificacións de matrícula do curso 2016/2017, e certificación académica das cualificacións de todas as áreas ou materias cursadas no ano académico 2015/2016 e da nota media obtida.

PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

Comprenderá dende a última semana de xuño ata finais de agosto de 2017

ACTIVIDADES CONVOCADAS

As actividades, número de prazas, destino e réxime de aloxamento, e achega das familias están reguladas no anexo IV da orde. As datas concretas de realización das actividades daranse a coñecer coa publicación das listaxes definitivas do alumnado seleccionado.Portada de Noticias / Novedades  |  Listado de noticias


Si desea ver noticias anteriores a mayo de 2014 puede verlas en nuestra web antigua: www.josefinasourense.com/web2013/